Hướng dẫn/外国人外来
Từ tháng 6 năm 2019, chúng tôi sẽ thành lập phòng khám ngoại trú chuyên khoa cho người Việt Nam.
 Gần đây, người nước ngoài ngày càng tăng lên, bệnh viện chúng tôi cũng đã có bệnh nhân người nước ngoài đến khám và chữa trị.
Mặc dù nằm ở phía Bắc của tỉnh Okayama nhưng số lượng nhân công nước ngoài tại các công ty, nhà máy ngày càng tăng và sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Do chưa hòa nhập được với một đất nước mới, khi đổ bệnh người ở công ty hoặc người ở nghiệp đoàn thường đi khám bệnh cùng nhưng phiên dịch về chuyên môn y tế không có sẽ không thể truyền đạt hết được thông tin đến với người bệnh. Để giải quyết được vấn đề nan giải đó bệnh viện chúng tôi đã tuyển dụng viên chức xuất thân từ Việt Nam.
2019年6月より
ベトナム人特化型外来を開設します
近年、外国人増加により、当院でも外国人の受診患者さんが来られます。
県北でも外国人を雇用している企業様も増加し今後も増加が見込まれます。そこで、慣れない国で病気になったとき、雇用主や組合の方が付添外来受診されますが、医療通訳者がいないため、正しく伝わらないことが多くあります。そこで、そんな悩みを解消すべく、当院ではベトナム出身者を職員として採用しました。
Điện thoại tiếng Nhật cũng có thể đối ứng
ベトナム人専用電話 日本語も対応可
0868-26-5977
(Phụ Trách:Vi/担当:ヴィ)
Cách đặt phòng
外来予約方法
Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước. Có thể không thể trả lời khi người phiên dịch vắng mặt.
来院前に事前にご連絡ください。通訳者不在時は対応出来ない場合があります。
Tư vấn qua điện thoại
予 約
電話でのお問合せ
(ベトナム人専用電話 日本語も対応可)
0868-26-5977
AM 8:30 ~ PM 6:00
(Phụ Trách:Vi/担当:ヴィ)
Trao đổi thông tin
問診
石川病院受付に来てください。
診察に必要な問診を行います。
Khám bệnh
診察・検査
診察・検査を必要に応じて行います。
Vào ngày khám bạn cần mang thẻ bảo hiểm, hộ chiếu, thẻ cư trú.
当日は保険証とパスポート、在留カードが必要です。